05 Apr 2017
Författare: Redaktör

Marknadsrapport mars 2017

"Det är säljarens marknad just nu. Alla tycks vilja köpa nyproduktion, alla diskuterar lägenheter och priser, på bussen, i matkön, på träningspasset. Små privata aktörer bildar bolag som arbetar med projektutveckling."

Marie Guregård, Fastighetsmäklare Nytt Hem Göteborg

Ladda ner hela här eller läs det viktigaste nedan:


STOCKHOLM
Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden
Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm steg med 1,0 procent jämfört med föregående månad. Villaindex hade också en positiv utveckling och steg med 1.1 procent.

Stockholmarnas förväntningar på bostadsmarknaden går i motsatt riktning jämfört med övriga landet och sjunker något.

Svenskarna är fortsatt positiva till sin egen ekonomi. Synen på Sveriges ekonomi är oförändrad runt det historiska genomsnittet.

Bostadsmarknaden i Stockholm är stabil och mer positiv idag jämfört med förra året. Svårigheten att få lån och
inlåsningseffekten som amorteringskrav samt reavinstbeskattning skapar är dock fortsatt hämmande.

Analys och efterfrågan på successionsmarknaden
Successionsmarknaden i Stockholm fortsätter den positiva trenden från årsskiftet och är stabil. Budgivningsstarterna är fortsatt lägre än tidigare men slutpriserna blir ofta enligt förväntan. Marknaden är mer differentierad än tidigare. Det finns även lokala differenser gällande intresse och avslut i Stockholmsområdet. I vissa området är utbudet extremt lågt.

Analys och efterfrågan på nyproduktionsmarknaden
Försäljningstakten har under första kvartalet 2017 varit klart bättre än under 2016. Spekulanterna är visserligen fortfarande försiktiga men avsluts-frekvensen är betydligt högre jämfört med hösten 2016.
Nya projekt som släpps på marknaden säljer bra. I äldre projekt med en mer aggressiv prissättning och där vi har haft en lägre försäljningstakt, har vi märkt en ökad försäljning när bostäderna nu börjar närma sig färdigställande.

Bankerna är fortsatt restriktiva gällande nyutlåning vilket är den enskilt största anledningen till att kunden inte köper.


GÖTEBORG
Prisutvecklingen för bostadsrätter i Göteborg steg med 2 %, jämfört med föregående månad. Villa index steg med 1,4 %. Göteborgsmarknaden är stark och efterfrågan på bostäder är svår att mätta. Arbetsmarknaden går mycket bra just nu.

Utbudet på successionsmarknaden är inte stor. Det som kommer ut på marknaden säljs oftast innan allmän visning. Framförallt på villa- marknaden är utbudet mycket lågt. Trots amorteringskrav och tal om att sänka ränteavdragen så är marknaden fortsatt mycket stark. Tiden från kontrakt till tillträde är mycket kortare på successions-marknaden och det gör det lättare för köpare att få lånelöfte.

Försäljningen på nyproduktionsmarknaden ökar igen efter en lugn inledning på det nya året. Flera projekt som planeras har en inflyttning om 2-3 år. Stora områden på Norra Älvstranden driver priserna uppåt. Det är inte många projekt i Göteborgsområdet som har Inflyttning inom det närmaste året.

Bankerna har svårt att förstå försäljningsprocessen och behovet av ett lånelöfte i så tidigt skede, långt innan tillträde. De projekt som har en aggressiv betalningsplan tidigt i processen har svårare att finna köpare, framförallt till de dyrare objekten.


MALMÖ
Vi upplever just nu en intensiv period i Malmö, med en mycket god tillströmning av nya kunder. Kunderna har nära till beslut, och är inte lika osäkra och frågvisa som i en sämre marknad. Det råder en uppfattning om att man måste vara snabb, och slå till direkt om man inte ska missa en bra bostad. Kunderna känner sig ofta säkra på att de gör en bra affär, och även om de allra flesta har för avsikt att flytta in och bo i sina lägenheter så verkar det inte finnas någon oro för att förlora pengar om man skulle behöva sälja bostaden.

Det märks också en tillströmning av en ny kategori kunder som i en lugnare marknad inte hade varit intresserade av nyproduktion. De har ofta deltagit i skenande budgivningar på successionsmarknaden och de attraheras framförallt av att nyproducerade bostäder har ett fast pris. För dessa kunder har det varit en process att tänka om i sina krav på sin nya bostad. T.ex. har det tidigare varit otänkbart att köpa något som de kan flytta in i först ett och ett halvt år senare, kanske har de fått kompromissa med i vilket område de kan tänka sig att köpa, kanske har de varit tvungna att köpa en mindre bostad än de först tänkt sig, p.g.a. de snabbt stigande priserna.

FLER INLÄGG

COOKIES

Den här webbplatsen innehåller cookies. Här finns information om vad cookies är, hur de används på den här webbplatsen och varför. Det finns även information om vad cookies innebär för webbplatsens besökare och hur de kan blockeras.

En cookie är en textfil som skickas från en server till din webbläsare och lagras på din dator, mobiltelefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. Du kan blockera cookies genom att ändra i webbläsarens inställningar, men tänk på att webbplatsen inte kommer att fungera optimalt utan dem.

På nytthem.se använder vi cookies för att utveckla och optimera webbplatsens funktioner. Cookies används för att sammanställa anonym statistik för att förstå hur besökare använder webbplatsen. Mer specifikt rör informationen antal besökare, vilka operativsystem som används och hur webbplatsen används.

Genom att genom att klicka på ”JAG FÖRSTÅR” så samtycker du att Nytt Hem lagrar och använder uppgifterna i verksamheten för att kunna fullfölja åtagandet till användaren.

Genom att använda denna webbplats så accepterar du användning av cookies