26 Jan 2018
Författare: Nytthem

MARKNADSRAPPORT Januari 2018

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden. Ladda ner hela rapporten här.

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 2,7 procent jämfört med
föregående månad. Villaindex sjönk med 1,6 procent.

Svenskarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter nedåt från förra månaden
med 8 enheter från minus 5 till minus 13.

Hushållen syn på sin egen ekonomi i nuläget förbättrades för tredje månaden i rad.
Nettotalet ligger på sin högsta nivå sedan augusti 2007. Synen på den svenska
ekonomin är mindre positiv än i december och ligger nu nära det historiska
genomsnittet. Samtidigt bedöms risken att själv bli arbetslös som mycket låg.

Bostadsmarknaden i de tre storstadsregionerna har i januari till viss del börjat
stabilisera sig. Säljarna har en mer försiktig syn på prisnivån vilket skapar en större
möjlighet att möta köparnas betalningsvilja. Det är fortsatt köparens marknad då
utbudet är stort. Troligen börjar vi så smått se en utplanande prisbild men det finns
fortfarande ett tryck nedåt på marknaden med anledning av det stora utbudet.

SBAB har med hjälp av SIFO frågat personer som äger sin bostad, hur de påverkas av
medias bevakning av bostadsmarknaden. Undersökningen visar att personer mellan
18-24 år känner störst oro. De äldre personerna som är etablerade på
bostadsmarknaden, vet att marknaden går upp och ned och påverkas därför inte i
samma grad av marknadspsykologi, utan de gör sin egen analys.

Läs hela rapporten här

FLER INLÄGG