02 Mar 2018
Författare: Nytthem

MARKNADSRAPPORT Februari 2018

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden. Ladda ner hela rapporten här.

 

Svenskarnas förväntningar på bostadspriserna har vänt uppåt från förra månaden med 6 enheter från minus 13 till minus 7. Stockholmarna är fortsatt mest pessimistiska i landet gällande bostadspriserna.

Hushållens syn på sin egen ekonomi i nuläget är oförändrat mycket positiv. Synen på den svenska ekonomin blev däremot något mindre positiv i februari men ligger fortsatt över det historiska genomsnittet. Hushållens förväntningar på sin egen ekonomi är nästan oförändrade i februari och ligger nära det normala. Även förväntningarna på den svenska ekonomin var oförändrade och ligger kvar en bit under det historiska genom-snittet.

En optimism har så sakta börjat få fäste i de tre storstadsregionerna. Utbudet är fortsatt betydligt större jämfört med samma period förra året men det görs också fler affärer. Säljarna har justerat priserna nedåt vilket möter köparnas förväntningar. Lokalt är det fortsatt köparens marknad då utbudet är stort men för de bostäder som har något unikt råder mer jämvikt mellan köpare och säljare. Om detta är början till en stabilisering på bostadsmarknaden är dock för tidigt att säga. Det stora utbudet samt effekterna av det nya amorteringskravet är fortsatt ett orosmoln, främst i Stockholmsregionen.

Läs hela rapporten här

FLER INLÄGG