31 Dec 2017
Författare: Nytthem

MARKNADSRAPPORT December 2017

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden. Ladda ner hela rapporten här.

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 3,5 procent jämfört med föregående månad. Villaindex sjönk med 2,5 procent. Svenskarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter att falla och hamnar nu under noll för första gången sedan februari 2012. Nedgången är 16 enheter jämfört med föregående månad och ligger nu på minus 5. Hushållens syn på såväl den svenska som den egna ekonomin är i stort sett oförändrad i jämfört med föregående månad. Hushållen har en mer positiv syn än normalt på både sin egen och Sveriges ekonomi. Nu syns höstens oro på bostadsmarknaden även i prisstatistiken och nedgången på tre månaders sikt är nu 7,3%. Det stora utbudet och den avvaktande hållningen hos bostadsköparna har klart påverkat prisbilden negativt. December månad är normalt en lugnare månad då priserna har en tendens att sjunka något varför vi troligen lär se ytterligare prisnedgång i prisstatistiken som kommer ut i januari.

Den första mars 2018 införs det skärpta amorteringskravet. Finansinspektionen har meddelat att samma regler som vid införandet av det befintliga amorteringskravet ska gälla. Det innebär att banken kan bevilja undantag för köp av nyproduktion. Mäklarsamfundet har tidigare larmat om att undantaget för nyproduktion sällan beviljades av banken när det gäller det befintliga amorteringskravet. Dock sticker SBAB ut och beviljar amorteringsfria lån för köp av nyproduktion, under förutsättning att låntagaren ansöker om det och har en belåningsgrad under 70%. Vi får se hur bankerna agerar gällande det skärpta amorteringskravet som nu kommer nästa år.

Läs hela rapporten här. 

FLER INLÄGG