06 Sep 2017
Författare: Nytthem

Marknadsrapport Augusti 2017

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden

Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3 procent. Villaindex sjönk med 0,5 procent medan bostadsrättsindex steg med 1,5 procent. Efter säsongsjustering steg HOXSWE med 0,6 procent. Svenskarnas förväntningar på bostadspriserna sjönk med 5 enheter från 63 till 58.

Hushållens syn på Sveriges ekonomi sjönk och ligger nu strax under det historiska genomsnittet. Synen på sin egen ekonomi sjönk även den något och ligger strax över det historiska genomsnittet.

Läs hela rapporten här!

FLER INLÄGG